Table of Greek Gods and Associates
1995-2002 Untangle Incorporated
Last Updated: Friday June 6, 2003

Do NOT click links until it says "Done-click links" at the bottom of your browser"
Achelous

(Acheloos, Akelos)

Acheron Achilles

(Achilleus)

Acteon

(Achilleus)

Adephagia
Adikia Adonis Adrasteia

(Adrastea)

Aeacos Aeolos

(Aiolos, Latin Aeolus)

Aether Aetna Agathos Daimon Agdistis Aglaia

(Aglaea, Aegle)

Agnostos Theos Aion Ajax Alastor Alpheus
Amalthaea

(Amaltheia, Amalthea)

Amazons Amphion Amphitrite Ananke
Anteros Aoede

(Aeode)

Aphrodite

(Aphrodisias)

Apollo Arachne
Ares Arethusa Argos Ariadne Aristaios

(Latin Aristaeus)

Artemis Artemis of Ephesus Asklepios Asopos

Asterion
Astraea Ate Atlas Athena Atropos
Attis ... ... ... ...
Basilisk Bellerophon Bendis Beroe

Bia

Boreas Briareus Britomartis Bromios ...

Cabeiri

Calliope

(Kalliope)

Callisto

(Kallisto)

Carpo

(Karpo)

Castor and Pollux

Cecrops

Centaur

Cerberus

Chaos

Charis

(Aglaia, Aegle)

Charon

Chlorus

( Meliboea)

Chimera

Circe

Clio

( Cleio, Klio)

Clotho

Clytemnestra

Corybantes

Coeus

Coronis

Crius

Cotys

(Cotytto)

Cybele

(Kybele, Cybebe)

Cyclops

(Kyrene)

Cyrene

(Kyrene)

Daedalus Daimon

(Daemon)

Daktyloi Daktyls Damokles

(Damakles,Damocles,Damacles)

Danae Danaus Daphne Deimos Deino
Demeter Despoina

(Despoena)

Dike Diomedes Dione
Dionysos Doris Dryads

(Dryades)

Dryope Echidna

(Echinda)

Echo Eileithyia

(Latin Ilithyia)

Eirene

(Latin Irene)

Electra Empousae
Enceladus Enyalius Enyo Eos

(Latin Aurora)

Erato
Erebos

(Erebus)

Erechtheus

(Erichthonos)

Eridanus Erinyes

(sing. Erinys, Eumenides, Roman Furies)

Eris
Eros

(Roman Amor)

Erotes Esenchebis Eudora Euippe
Eumenides Eunomia Euphrosyne

(Euphrosine)

Euryale Eurydice
Eurynome Euros

(Eurus)

Euterpe Fates

(Latin Fata or Parcae Greek Moirae)

...
Gaia Galatea Ganymedes Gebeleizis Glaukos

(Glaucus)

Gorgons Graces

(Charities)

Graii

(Graeae)

... ...
Hades ... ... ... ...
Hamadryads Harpies

(Harpy)

Hebe Hecatoncheires Hekate
Helene

Helen

Helios Hemera Hephaistos Hera
Herakles

(Heracles, Roman Hercules)

Hermanubis Hermaphroditos Hermes Hermaphroditus
Hermes Trismegistos Heros Hesperides Hippolyutus Horai

(Horae)

Hesperos

(Hesperus, Roman Vesper)

Hestia

(Roman Vesta)

Himeros

(Himerus)

Hyakinthos

(Hyacinthus)

Hygieia

(Hygeia)

Hymen

(Hymenaios,Hymenaeus)

... Hyperion Hypnos

(Roman Somnus)

...
Iakchos

(Iacchus)

Iapetus

(Iapetos)

Icarus

(Icarius)

Ilythia Ino
Io Iris

(Rainbow)

... ... ...
Kabeiroi

(Kabiroi, Cabeiri)

Kalypso

(Latin: Calypso)

Kastor and Polyduekes

(Latin:Castor and Pollux)

Ker

(plural Keres, Cer)

Klio

(Latin: Clio)

Kolanthes Kore Korybantes Kouretes

(Kuretes, Curetes)

Kratos
Kronos

(Cronos, Chronos, Cronus)

,,, ,,, ,,, ,,,
Lachesis Lada Ladon Lamia Leda
Lethe Leto

(Latin Latona)

Leucosia Leukothea

(Leucothea)

Ligeia
Logos ... ... ... ...
Maia Medeia

(Latin: Medea)

Medusa Melete Melicertes
Melpomene Mese Metis Minotaur Minos
Mneme Mnemosyne Mnevis

(Egyptian: Mnewer)

Moirai

(Moires, Moirae)

Momos

(Momus)

Moros Morpheus Muses

(Mousai, Moisai, Musae)

Naiads

(Naiades)

Narcissus
Narisah Nemesis Nereids Nereus Nete
Nike Notos

(Notus)

Nymphs Nyx

(Nux, Nox)

...
Okeanides

(Oceanids)

Okeanos

(Oceanus)

Odysseus Oneiroi Oreads

(Oreades)

Orpheus Ouranos

(Uranus)

... ... ...
Paean Palaemon Pallas Pan Panacea
Pandia Pandora Paris Parthenope Pasiphae
Pegasus Peitho Peneios

(Peneius, Peneus)

Pephredo Perse

(Perseis)

Persephone

(Roman Proserpina)

Perseus

(Perseis)

Phaethon Phanes Pheme

(Roman Fama)

Philemon and Baucis Phobos Phorkys

(Phorcys, Phorkos)

Phosphoros

(Phosphorus, Heosphoros)

Pleiades
Plutos

(Plutus, Pluton, Pluto)

Podaleirios Polydora Polyhymnia

(Polhymnia, Polymnia)

Polyphemus
Polyxena Pontos

(Pontus)

Poseidon Priapos

(Priapus)

Procrustes
Prometheus Proteus Psyche Rhadamanthys

(Rhadamanthos, Rhadamanthus)

Rhea

(Rheia)

Satyrs Scylla Selene Semele Semnai Theai
Sileni Silenos

(Silenus)

Sirens Sisyphus Skylla

(Latin Scylla)

Stheno Styx Syrinx ... ...
Tantalus Teiresias Teisiphone

(Tisiphone)

Telchines Terpsichore
Tethys Thalia

(Thaleia)

Thallo Thanatos Thaumas
Theia

(Thea, Euryphaessa)

Themis Theseus Thetis Titans
Triphis Triton Tyche Typhon

(Typhaon, Typhoeus)

Urania
,,, ,,, Xanthe Xanthippe Xanthippus
Xanthis Xanthius Xantho Xanthus Xenocleia
Xenodamus Xenodice Xenodoce Xrostag and Padvaxtag Xuthus
Zagreus Zalmoxis

(Salmoxis)

Zarcorus Zephyros

(Zephyrus, Zephyr)

Zeus
Zibelthiurdos ,,, ,,, ,,, ,,,

Thin Banner

Click here if you want to drop us a line or two.
To return to the home page click on the link.

Thin Banner